پشتیبانی: 09130714543

تاتو (بدون زیرنویس)
لهجه

عراقی

کیفیت

720 پیکسل

توضیحات نظرات

توضیحات

سریال عراقی تاتو در 20 قسمت بدون زیرنویس خدمت شما ارائه میشود. این سریال در بستری دراماتیک به مسائل آوارگان عراقی و شرایط سخت و سختی که در اردوگاه‌هایشان متحمل می‌شوند و ظاهر ابوسعد با ویژگی‌های منفی او می‌پردازد که بر تشدید حوادث تأثیر می‌گذارد.

لازم به ذکر است که این سریال دارای زیرنویس نیست.

این سریال محصول شبکه دجله عراق میباشد.

سریال های مربوط